วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

Power of Number ทฤษฏีศาสตร์แห่งตัวเลข

ศาสตร์แห่งตัวเลข คือ อะไร?
าสตร์แห่งตัวเลข คือ การเรียนรู้ตัวเลขและลักษณะของมัน ซึ๋งเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ความหมายที่ซ่อนอยู่ในตัวเลข ซึ่งมันสามารถอธิบายเกี่ยวกับบุคคล, สถานที่, และสิ่งต่างๆ มันกำหนดบุคลิกลักษณะของแต่ละคน พลังและความสามารถ, อุปสรรคที่จะเอาชนะ, ความต้องการภายใน, การตอบสนองทางอารมณ์, และแนวทางการติดต่อกับผู้อื่น รากฐานแห่งศาสตร์ตัวเลขบ่งบอกเรื่องราวย้อนหลังไปได้เป็นประมาณหมื่นๆ ปี หรือมากกว่า ตั้งแต่สมัยอียิปต์ และ บาบิโลเนีย ในสมัยโบราณของสาธารณรัฐประชาชนจีน, จากหนังสือเรียน I Ching อาจารย์ได้ค้นพบรูปแบบของตัวเลข ในความแตกต่างของระดับ ชี่ รูปแบบของตัวเลขเหล่านี้สามารถที่จะรวมตัวกันเข้าด้วยกันกับธรรมชาติ สูตรและทฤษฎีเหล่านี้ได้ถูกค้นคว้าและคำนวณ เป็นรูปแบบที่ง่ายๆ ในการอ่านสิ่งแวดล้อมรอบตัว

ตัวเลขทำงานอย่า
งไร?
ทุกสิ่งในจักรวาล สั่น
สะเทือน ด้วยตัวมันเอง โดยเฉพาะความถี่จากอัตราความถี่ของแต่ละวัตถุ คุณสามารถพิสูจน์ได้ถึงคุณภาพ และพลังงานที่สัมพันธ์กับความถี่ โดยการใช้ทฤษฎีศาสตร์แห่งตัวเลข และการใช้วันเดือนปีเกิด ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐาน คุณสามารถกำหนด และความถี่ที่แตกต่างของแต่ละคน การวิเคราะห์ศาสตร์ตัวเลข ของการคำนวณความถี่ แสดงข้อมูลความหมายของบุคลิกลักษณะและคุณลักษณะของแต่ละบุคคล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น